Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laaste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
   
Persbericht

Met beperkte middelen de bedrijfsprestaties verbeteren

Bij veel MKB bedrijven legt de operationele bedrijfsvoering zoveel beslag op de beschikbare middelen, dat men aan de noodzakelijke vernieuwingen vaak niet toekomt. Stramar Management Partners heeft een methode ontwikkeld waarmee in enkele uren een goed beeld kan worden verkregen van de bedrijfssituatie en de mogelijkheden om deze te veranderen of te verbeteren.

Het probleem

Grotere bedrijven hebben meestal de kennis en de mensen in huis om hun organisatie en bedrijfsvoering te veranderen of te verbeteren en zo hun bedrijfsresultaat te vergroten. Binnen veel bedrijven echter legt de operationele bedrijfsvoering zoveel beslag op de beschikbare middelen, dat men aan noodzakelijke bedrijfsinnovatie vaak niet toekomt....Lees meer >>

De oplossing

Stramar Management Partners heeft voor deze ondernemingen een methode ontwikkeld om meer resultaat uit hun bedrijfsvoering te halen. De methode analyseert de waardeketen van het bedrijf en staat beschreven op onder de rubriek Bedrijfsanalyse..... Lees meer >>

De werkwijze

Met behulp van het Bedrijf Waardeketen Model (BWM) wordt bepaald welke factoren bepalend zijn voor het succes van de onderneming. Het model analyseert vijf ondernemingsgebieden: Markt, Leiderschap, Management van Processen en Middelen en Medewerkers. Binnen deze gebieden wordt de ondernemer geconfronteerd met een aantal cruciale vragen waarop antwoord moet worden gegeven.....Lees meer >>

Wat doet de BWM-analyse

Het model analyseert de ‘prestatiemotoren’ die bepalend zijn voor het falen of het succes van de onderneming. De analyse geeft nauwkeurig aan welke processen geoptimaliseerd dienen te worden. Dat kan confronterend zijn, maar is bovenal verhelderend. De diagnose geeft ook aan waar op korte termijn winst te behalen valt. De zogenaamde ‘Quick-Wins’.

Binnen een week resultaat

Dankzij deze systematische en confronterende methode worden ondernemers uitgedaagd om de ‘zwakste schakel’ in hun organisatie en bedrijfsvoering te ontdekken en op te lossen. Daarbij levert de uitslag van deze methode al op korte termijn verrassende inzichten en resultaten op, waarvan men ook in de toekomst profijt kan hebben.

Een volledige BWM-analyse van het bedrijf, inclusief de voorbereiding, workshop, uitwerking en presentatie, kan binnen een week worden afgerond.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten over de wijze waarop Stramar u kan helpen om de bedrijfsprestaties te verbeteren kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |