Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Antwoord op bedrijfsvragen

In de dagelijkse praktijk kunt u aanlopen tegen concrete vragen over uw strategie, marketing, management, organisatie, bedrijfsvoering en uw bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld over de juiste aanpak, regels, subsidies, markten, producten of problemen die snel om een praktisch antwoord vragen en waar u direct mee aan de slag kunt. Stramar levert u snel de juiste informatie. Stel hier uw bedrijfsvraag.

Informatie en advies voor snelle resultaten: Quick-Win's

Als directie, ondernemer of manager heeft u in Nederland te maken met een overaanbod aan informatie, loketten, instanties, instituten, bureaus en databanken, die het bedrijfsleven allemaal van informatie en adviezen willen voorzien. Het probleem is echter dat u binnen dit doolhof moet zoeken naar:

 • gerichte antwoorden op uw specifieke bedrijfsvragen
 • passend in de context van úw bedrijf
 • juist die informatie die voor ú relevant is
 • in de juiste toepassing of branche die u zoekt
 • naar precies dát advies dat voor u resultaat heeft
 • maar tegelijkertijd óók betaalbaar is!

Eén aanspreekpunt voor uw bedrijfsvragen

Speciaal voor directies, ondernemers en managers biedt Stramar daarom een vragenservice aan op nagenoeg elk terrein van de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving. Deze vorm van Business Intelligence Service biedt u:

 • één centraal aanspreekpunt voor al uw bedrijfsvragen
 • op elk terrein van de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving
 • voor zowel praktische als meer strategische vragen
 • deskundig maatwerk op elk terrein
 • vaste prijsafspraken vooraf op een betaalbaar niveau
 • eenvoudig bereikbaar via Internet, E-mail en Telefoon.

Als vraagbaak of 'second-opinion'

Deze vragenservice is vooral handig voor vragen waar u zelf met uw accountant, bank of binnen uw eigen netwerk niet direct uitkomt en/of voor het verkrijgen van extra advies of een 'second-opinion'.

Stramar Management Partners: Antwoord op bedrijfsvragen.

Informatie én kennis op maat

Deze vragenservice is vooral bedoeld voor de beantwoording van concrete bedrijfsvragen, uitgewerkt met een kort en bondig advies toegepast op úw specifieke bedrijfssituatie. Er is in principe geen beperking in de breedte van de dienstverlening c.q. de onderwerpen waarover de vragen kunnen handelen, mits deze een concrete aanleiding hebben en in direct verband staan met bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving van uw bedrijf. Het is dit type vragen: 'Hoe zit.......in elkaar en wat betekent dat voor mij', die binnen het kader van deze vragenservice vallen.

Antwoord én advies waar u echt iets mee kunt

De vragen kunnen betrekking hebben op nagenoeg alle terreinen van de bedrijfsvoering en de bedrijfsomgeving:

 • subsidies en overheid
 • businessplanning en financiële zaken
 • fiscale zaken
 • juridische zaken
 • kwaliteit- en arbozorg
 • personeel, management en organisatie
 • marketing en markt
 • export, import en internationale zaken
 • productie en innovatie
 • milieu en milieuzorg
 • automatisering
 • het bedrijf van start tot finish

Hoe werkt de vragenservice?

De vragenservice werkt als volgt:

 • U stuurt Stramar uw vraag schriftelijk via het contactformulier
 • U vermeldt de directe aanleiding van uw vraag
 • U formuleert uw vraag zo kort en duidelijk mogelijk
 • U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw vraagstelling met prijsopgave en een accoordverklaring
 • U stuurt de ingevulde accoordverklaring per e-mail aan ons terug.

Antwoord binnen 2-5 werkdagen

Stramar zorgt er vervolgens voor dat uw vraag door de juiste deskundige(n) wordt beantwoord. In veel gevallen zal onze adviseur even bellen om de vraagstelling met u af te stemmen.

 • Het antwoord en advies wordt altijd schriftelijk uitgewerkt en met de factuur per post, fax en/of e-mail aan u geleverd.
 • Uw vraag wordt in de regel binnen 2-5 werkdagen beantwoord
 • Voor sommige vragen kan meer tijd nodig zijn. Hierover wordt altijd tijdig met u overlegd.

Vaste prijsopgave vooraf

Voor het beantwoorden van uw vraag wordt een marktconform tarief in rekening gebracht. U krijgt altijd vooraf te horen wat de beantwoording van uw vraag gaat kosten en u kunt zelf beslissen of u hiermee accoord gaat.

Stel uw vraag

Voor het beantwoorden van uw Bedrijfsvragen of het aanvragen van Informatie en kennis op maat kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |