Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

BEDRIJFS-APK

1-daagse bedrijfsanalyse met een bedrijfsadviseur

 

Bedrijfs-APK is een eendaagse bedrijfsanalyse met een bedrijfsadviseur
met als doel
om zich in korte tijd een oordeel te vormen over de

belangrijkste aspecten en knelpunten van de bedrijfsvoering en de

samenhang hiertussen. Ook kunnen kansen en bedreigingen voor de

onderneming duidelijk naar voren komen.

 

Waarom een Bedrijfs-APK

De omgeving waarbinnen bedrijven opereren en de regelgeving van de overheid

verandert steeds sneller en de concurrentie neemt toe. Om de eigen positie te

behouden en waar mogelijk te verbeteren zal men moeten inspelen op een aantal

essentiële ontwikkelingen:

 • de levenscycli van producten worden korter als gevolg van technologische
  ontwikkelingen
 • de wensen van afnemers lopen steeds meer uiteen en wijzigen zich in
  steeds hoger tempo
 • afnemers vinden een goede prijs/prestatieverhouding belangrijker dan
  de prijs zelf
 • producten en diensten zullen beter op de markteisen moeten worden
  afgestemd door verbetering van product of dienst en betere beheersing
  van het totale voortbrengings- en marketingproces.

Om deze reden is deze 1-daagse Bedrijfs-APK ontwikkeld. De bedoeling hiervan

is dat het de ondernemer helpt bij:

 • zijn positie- en koersbepaling
 • het nemen van belangrijke strategische besluiten
 • aan zwakke onderdelen uit zijn bedrijfsbeleid en aspecten van zijn 
  bedrijfsvoering extra aandacht te besteden dan wel
 • externe hulp te vragen voor een meer uitgebreide bedrijfsdoorlichting,
  diagnose en besluitvorming.

 

Opzet van de Bedrijfs-APK

 

De 1-daagse bedrijfsanalyse is bedoeld voor zelfdiagnose en de vaststelling van
actiepunten. Daartoe is de werkmethode in 5 stappen onderverdeeld:

 1. Intakegesprek (gratis)
 2. Vooronderzoek: bestudering van uw ondernemingsplan
  en jaarrekening

 3. Quick-Scan: Hoe staan we er nu voor?
  De beschrijving van de bedrijfsinformatie aan de hand van vragen en
  (korte) interviews met de directie en een aantal sleutelfunctionarissen.
  Hierbij wordt bedrijfsinformatie verzameld en samengevat in de volgende
  zes aandachtsgebieden:
  - basis doelstellingen ondernemer
  - markt
  - productie / bedrijfsvoering
  - personeel
  - management
  - geld
  - informatie
 4. Diagnose en waardering: Wat vinden we ervan?
  Hierbij wordt tijdens een Bedrijfs-APK-sessie een diagnose gesteld en een
  waardering van de resultaten gegeven op basis van de gegevens in Stap 3.
  De diagnose wordt per aandachtsgebied gesteld.
  Bij de antwoorden op de vragen van de quick-scan is meestal commentaar
  gegeven op de zwakke punten. Dit is bedoeld om de ondernemer te helpen
  bij het verbeteren van zijn bedrijfsvoering. Het signaleren en uitbouwen van
  sterke punten behoort ook tot de mogelijkheden.

 5. Rapportage.
  De bevindingen uit het Vooronderzoek (2), de Quick-Scan (3) en de
  Diagnose en waardering (4) worden samengevat en toegelicht  in een
  uitgebreide rapportage voor de directie.
 

De Bedrijfs-APK verbetert uw inzicht in de bedrijfsvoering

 

De Bedrijfs-APK behandelt de belangrijkste onderdelen van de onderneming op
een beknopte wijze. Hierbij is rekening gehouden met hef feit dat ondernemers
doeners zijn en geen theoretici. Dit leidt tot een overzichtelijke maar soms
algemene aanpak. De bedrijfsinformatie is voor een aantal onderdelen afhankelijk
van de soort branche.
 

Het grootste rendement wordt verkregen als de Bedrijfs-APK door de ondernemer
samen met enkele van zijn sleutelfunctionarissen wordt behandeld. Dit leidt tot
discussie en verbetert het inzicht in de bedrijfsvoering.

 

Klik hier voor het aanvragen van de Bedrijfs-APK

Voor het aanvragen van een vrijblijvend adviesgesprek en Bedrijfs-APK gaat u
naar de contactpagina.

 

                                  Stramar logo
                                             Bedrijfsadvies dat wérkt!

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |