Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Bedrijfscan

Ondernemers zijn benieuwd hoe hun onderneming er voorstaat en of het beter kan. Vragen over de markt, de bedrijfsvoering, personeel, management, financien en informatieverwerking, hoe gezond is het bedrijf, wat zijn verbeterpunten en hoe pakken we die aan? Belangrijke vragen, maar vaak ontbreekt de tijd om die te beantwoorden.

Waarom deze bedrijfscan?

De omgeving waarbinnen bedrijven opereren verandert steeds sneller en de concurrentie wordt heviger en diverser. Om de eigen positie te behouden, te verstevigen en te groeien zal men flexibel moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen zoals kortere levenscycli, snel veranderende klantenwensen, een goede prijs/prestatieverhouding en kwaliteit, sociale media etc. Dit betekent:

 • Betere afstemming op de markteisen en uw klanten;
 • Aanscherping van marktonderzoek en bedrijfstrategie;
 • Verbetering van producten en/of diensten;
 • Betere beheersing van management, marketing  en het voortbrengingsproces in de onderneming zelf;
 • Betere motivatie en prestatie van uw medewerkers;
 • De juiste vragen stellen om uw koers te bepalen en een actieplan op te stellen en actie te ondernemen.

Snel en eenvoudig een goed beeld van uw bedrijf

Stramar Management Partners biedt ondernemers de mogelijkheid aan de hand van een korte bedrijfsanalyse, of bedrijfscan, snel en eenvoudig een goed beeld te krijgen van de algemene stand van zaken van uw bedrijf.

Geschikt voor bedrijven van 5 tot 200 medewerkers

De bedrijfscan is geschikt voor bedrijven in het midden en kleinbedrijf van 5 tot 200 medewerkers. Ook werkmaatschappijen van grotere organisaties kunnen hiervan profiteren. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat deze verkenning wordt uitgevoerd samen met een lid van de directie.

Doelstellingen en zes ondernemingsgebieden doorlichten

Met de bedrijfscan worden uw basisdoelstellingen en de volgende zes ondernemingsgebieden doorgelicht.

 • Basisdoelstellingen
 • Markt
  Omzet- en brutowinstontwikkeling
  Afnemersgroepen en keuzecriteria
  Concurrentiekracht
 • Productie/bedrijfsvoering
  Personeel en bedrijfsmiddelen
  Beheersing goederenstroom
  Milieuaspecten
  Kwaliteitszorg
 • Personeel
  Personeelsamenstelling
  Opleiding
  Werksfeer en communicatie
 • Management
 • Geld en
 • Informatie
  Managementinformatie
  Informatie over de bedrijfsvoering
  Informatievoorziening

Inzicht in samenhang, kansen en bedreigingen

De bedrijfscan geeft inzicht in datgene wat u weet (of zou moeten weten) van de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering en de samenhang hiertussen. Ook kunnen kansen en bedreigingen van de onderneming duidelijk naar voren komen.

Meer dan alleen een vragenlijst

De bedrijfscan is meer dan alleen een vragenlijst. Aansluitend op de antwoorden die u geeft tijdens de bedrijfscan, kan in een vervolgtraject een uitgebreide diagnose worden opgesteld waaraan suggesties voor te ondernemen acties zijn gekoppeld. Vervolgens kunt u de conclusies en actiepunten meenemen in uw ondernemingsplan.

Hoe gaat deze bedrijfscan in z'n werk?

De bedrijfscan is de eerste stap in het proces van ondernemingsplanning. Daarom is de werkmethode in stappen onderverdeeld. U kunt na elke stap beslissen om het proces te stoppen of voort te zetten.

 • Stap 1a: Bedrijfscan (gratis); Gaat u naar de contactpagina om uw bedrijfscan aan te vragen. Vult u het contactformulier volledig in..

 • Stap 1b: Vragenlijsten. U ontvangt van ons een bevestigings e-mail met daarbij telkens één vragenlijst. Wij verzoeken u de vragenlijst uit te printen en deze zo volledig mogelijk met pen of potlood in te vullen. Vervolgens de ingevilde vragenlijst in te scannen en per e-mail aan ons terug te sturen. U ontvangt achtereenvolgens de vragenlijsten voor de volgende zeven (7) ondernemingsgebieden:
  - Basisdoelstellingen
  - Markt
  - Produktie/bedrijfsvoering
  - Personeel
  - Management
  - Geld
  - Informatie (voorziening)

 •  Stap 1c: Evaluatiegesprek. Vervolgens bellen wij u om een afspraak te maken voor een evaluatiegesprek van een uur met de directie om de scanresultaten door te nemen en antwoord te formuleren op de vraag Hoe staan we er nu voor?

 • Stap 1d: Rapportage; Globale beschrijving en verwerking van bedrijfsinformatie. Terugkoppeling van de resultaten van de bedrijfscan en het evaluatiegesprek met voorlopige conclusies en aandachtspunten.in een heldere rapportage.

 • Stap 2: Bedrijfsdiagnose; Wat vinden we ervan? Verdieping en beoordeling van bedrijfsinformatie. Rapportage en presentatie van de resultaten en diagnose per aandachtsgebied. Korte en bondige verslaglegging als basis voor de besluitvorming. Hiervoor wordt een passende offerte gemaakt.

 • Stap 3: Actieplannen per aandachtsgebied; Wat besluiten we dan? Vaststelling van actiepunten en prioriteiten. Voorbereiding van de te ondernemen acties en deze uitzetten in de organisatie. Hiervoor wordt een passende offerte gemaakt..

Beknopt en overzichtelijk

De bedrijfscan behandelt de belangrijkste onderdelen van de onderneming op een beknopte wijze. Hierbij is rekening gehouden dat ondernemers in de eerste plaats doeners zijn en geen theoretici. De beknoptheid leidt tot een algemene en overzichtelijke maar vooral practische aanpak.

Rendement door samenwerking

Het grootste rendement verkrijgt men als de bedrijfscan en bedrijfsdiagnose door de directie van de onderneming samen met enkele van de naaste medewerkers en onder begeleiding van een externe adviseur wordt afgenomen. Dit leidt tot discussie en verbetert het eigen inzicht in de bedrijfsvoering, waarbij bovendien ook eens met andere ogen naar de organisatie wordt gekeken.

Klik hier voor het aanvragen van uw bedrijfscan

Voor het aanvragen van een vrijblijvend adviesgesprek en bedrijfscan gaat u naar de contactpagina.

Stramar logo
Bedrijfsadvies dat wérkt!

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |