Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Interim-management

tijdelijk management voor duurzame veranderingen

Een organisatie besluit vaak een interim-manager/adviseur in te zetten voor het oplossen van een crisis, vertrek of ziekte van een lijnmanager of het leiding geven aan projecten of veranderingen. Stramar stelt hiervoor ervaren managers/adviseurs ter beschikking, die binnen een vooraf overeengekomen tijdpad nauwkeurig omschreven doelen bereiken. Variërend van de continuïteit van de onderneming tot complexe veranderingprocessen


Stramar neemt waar nodig het voortouw

Stramar interim-managers/consultants kunnen in tijden van crisis, onzekerheid, herstructurering of verandering afhankelijk van de situatie verschillende rollen vervullen. Zij hebben hun sporen verdiend in de rol van verandermanager, sparringpartner, coach, procesmanger of projectmanager en nemen waar nodig het voortouw bij de ontwikkeling en implementatie, met alle daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Boardroom consultancy

Bij boardroom consultancy denkt Stramar als objectieve en onbevangen buitenstaander met de opdrachtgever mee in perioden van verandering of spanning. Stramar is daarbij sparringpartner voor leden van raden van bestuur, directies, project- en procesmanagers en voor ondernemers die alleen staan aan de top. Bijvoorbeeld:
 • een strategische heroriëntatie
 • een complexe reorganisatie
 • twijfels over de gekozen koers
 • spanningen binnen de organisatie of met degenen aan wie
  verantwoording wordt afgelegd.

Crisis recovery management

Crisis recovery biedt hulp als de continuïteit van een onderneming acuut en ernstig wordt bedreigd. In dat geval is er een nauwe samenwerking van management-, financiële- en juridische expertise nodig. Stramar draagt zorg voor dit samenwerkingsverband met financiële- en juridische specialisten uit zijn partnernetwerk. Veelal wordt eerst een gespecialiseerde crisismanager ingezet, gevolgd door een transitie/verander- of interim manager. Bijvoorbeeld:
 • het herstel van de relatie met financiers of aantrekken kapitaal
 • het leiden van een onderneming tijdens surséance van betaling
 • het voorkomen van een dreigend faillissement
 • het voorbereiden en leiden van een doorstart bij faillissement.

Transitiemanagement

Transitiemanagement is gericht op het realiseren van substantiële veranderingen, waarbij de manager primair in staat moet zijn om 'transities' (overgangen) te effectueren. Kennis van het werkveld van de opdrachtgever is daarbij minder belangrijk. De transitiemanager vervult meestal een functie met eindverantwoordelijkheid in grotere organisaties. Bijvoorbeeld:
 • het leiden van een ingrijpende reorganisatie
 • de begeleiding van een fusieproces
 • het verbeteren van het rendement van uw organisatie
 • het implementeren van nieuw strategisch beleid
 • het leiden van een verzelfstandigings- of privatiseringsproces

Stramar Management Partners: tijdelijk management voor blijvende verbetering.

Verandermanagement

In de visie van Stramar dienen belangrijke aandachtsgebieden van het management en van de bedrijfsvoering onderling optimaal te worden afgestemd op de centrale waarden van de onderneming. Belangrijke aangrijpingspunten voor het ontwikkelen en doorvoeren van organisatieverandering zijn:
 • formuleren en communiceren van visie en managementfilosofie,
 • consistentie en samenhang in strategie en veranderingsdoelen,
 • samenhang in de organisatie van bedrijfsprocessen en werkgebieden,
 • de organisatie van feedback door middel van interne communicatie op alle niveaus.
 • De toepassing van onze visie op het veranderen van organisaties is uitgewerkt in een 4-sporen veranderingsmodel

Interim management

Interim management, van functioneel tot algemeen management, vereist functionele en/of algemene management kennis en is vaak gericht op het verbeteren van processen. De manager werkt in kleinere en middelgrote organisaties doorgaans op het hoogste niveau. In grotere organisaties direct onder het hoogste niveau.
Bijvoorbeeld:
 • het leiden van een organisatieonderdeel tijdens een fusie
 • het verhogen van de slagkracht van een divisie of afdeling
 • het verbeteren van de resultaten van marketing en verkoop
 • het waarnemen van een vacante managementfunctie.

Programma/project management

Programma- en projectmanagement biedt uitkomst als leiding nodig is van een tijdelijke organisatie, die voor een bepaald doel in het leven is geroepen. Hierbij zet Stramar een combinatie in van projectplanning en de expertise van onze managers. Bijvoorbeeld:
 • het leiden van een complex (investering)project
 • het coördineren van onderhandelingen
 • het ontwikkelen en invoeren van nieuwe ICT systemen
 • het leiden van projecten die gericht zijn op cultuurverandering
 • het leiden van bestuurlijke projecten.

Functioneel interim-management

De praktijk laat zien dat interim managers vooral worden ingezet bij het managen van veranderingsprocessen. Maar zij worden ook ingezet voor crisismanagement (binnen een afdeling) of voor het tijdelijk uitoefenen van managementfuncties binnen een organisatie. Een combinatie van functioneel management, verandermanagement en consultancy of coaching komt in de praktijk regelmatig voor. Stramar interim-manager/consultants worden bijvoorbeeld ingezet als:
 • Financieel manager
 • HRM manager
 • ICT manager
 • Commercieel manager
 • Technisch manager (productie, logistiek, R&D, milieu)
 • Marketing / Communicatie manager
 • Facilitair manager
 • Operations manager

Werkwijze en aanpak

Een uitgebreide beschrijving over onze werkwijze kunt u lezen op de pagina Werkwijze/Aanpak . Op deze pagina geven wij u een overzicht van de verschillende stappen en fasen die kenmerkend zijn voor onze professionele aanpak.

Wilt u contact?

Wilt u meer weten over de voordelen van Stramar voor de inzet van tijdelijk management in uw organisatie of het maken van een afspraak, dan kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |