Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

'Second-opinion'- aanscherping van uw ondernemingsplan

Het businessplan van uw organisatie is cruciaal voor de te volgen koers. In dit plan worden de contouren voor de toekomst vastgelegd. Keuzes worden gemaakt wat u juist wel en juist niet gaat doen. De kwaliteit van uw businessplan is mede van invloed op het succes van uw organisatie. Reden om heel zorgvuldig en nauwgezet uw businessplan op te stellen.

Stramar biedt u de mogelijkheid voor een second opinion op uw businessplan. Jarenlange ervaring worden ingezet om sterke en zwakke punten in uw plan te identificeren en met u te bespreken hoe uw plan kan worden aangescherpt en sterker gemaakt kan worden.

Geef bedrijfsblindheid geen kans!

Een second opinion biedt u de mogelijkheid uw plan op een snelle en efficiënte manier aan te scherpen. De second opinion zorgt ervoor dat bedrijfsblindheid geen kans krijgt uw visie op de toekomst van uw bedrijf te vertekenen. De second opinion levert u:

  • Een overzicht met concrete bevindingen en verbeterpunten voor uw plan;
  • Een swot-analyse workshop en klankbordsessie met een ervaren businessplanning adviseur, waardoor u kunt leren van de ervaring bij andere bedrijven;
  • Waardevolle aanbevelingen voor de opzet van uw plannen in de toekomst.

Hoe gaat de second opinion in zijn werk?

Binnen maximaal twee weken heeft u een second opinion. Deze bestaat uit vijf stappen: Intake, bestuderen relevante onderliggende stukken, SWOT-analyse, beoordelen van het businessplan en een terugkoppelingsgesprek.

1. Intake

We starten met een intakegesprek. Dit gesprek heeft tot doel kennis te maken met uw organisatie en uw visie op de toekomst te bespreken.

2. Bestuderen relevante onderliggende stukken

Voor een goede beoordeling van het businessplan is inzicht in uw organisatie en uw markt(en), concurrentie en bedrijfsomgeving van belang.

Stramar Management Partners: second opinion op uw businessplan.

3. Marktsegment SWOT-analyse en workshop

Na bestudering van uw businessplan en de onderliggende stukken worden tijdens een workshop relevante recente ontwikkelingen in de eigen organisatie, de bedrijfsomgeving, markt(en) en concurrentie in kaart gebracht en geanalyseerd en vergeleken met de bevindingen in uw huidige businessplan.

4. Beoordelen businessplan

Het businessplan wordt kritisch beoordeeld en voorzien van opmerkingen en suggesties voor verbetering. Deze worden vastgelegd in een overzichtelijke notitie.

5. Terugkoppelingsgesprek

In een persoonlijk gesprek worden de bevindingen van de beoordeling besproken en wordt gediscussieerd over de verbeterpunten.

Wat kost een second opinion?

Het intake gesprek is vrijblijvend. Daarna beslist u of u van onze diensten gebruik wilt maken. Voor de second opinion wordt een betaalbaar marktconform tarief in rekening gebracht. Voor dit bedrag garandeert Stramar u de optimale inzet van onze kennis en expertise en kunt u direct aan de slag met de resultaten.

Resultaat van de second opinion

  • Een 'bullit-proof' businessplan, dat de basis legt voor de interne communicatie en verkoop van uw initiatieven aan 'stakeholders' binnen en buiten uw organisatie;
  • Strategische keuzes die gebaseerd zijn op een gedegen operationele-, financiële- en commerciële analyse;
  • Concrete handvatten voor de implementatie van uw businessplan in de dagelijkse praktijk.

Geinteresseerd?

Voor meer informatie over een second opinion op uw businessplan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies met resultaat!

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |